نت آهنگ Green sleeves

نت آهنگ Green sleeves تنظیم برای دوئت پیانو و خواننده سطح مقدماتی دانلود نت :  Green sleeves فایل صوتی اجرای نُت:  

ادامه مطلب ↞

نت پیانو (از من بگذر)

نت آهنگ از من بگذر تنظیم ساده برای پیانو (سطح مقدماتی) نمونه نُت: نت اهنگ (از من بگذر) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ (مادر من)

نت آهنگ مادر من (از فیلم خواهران غریب) نمونه نُت: نت اهنگ (مادر من) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای دوئت هارمونیکا و گیتار نمونه نُت: نت اهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار) (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞

نت موسیقی فیلم شکار (پیانو)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای پیانو نمونه نُت: نت اهنگ شکار (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip : …

ادامه مطلب ↞

نت گل یخ(پیانو و خواننده)

نت آهنگ گل یخ تنظیم برای دوئت پیانو و خواننده   نمونه نت: نت اهنگ گل یخ (Demo) فایل صوتی اجرای نُت: دانلود کامل نت و …

ادامه مطلب ↞