نت پیانو پاییز

نت آهنگ پاییز اِبی   تنظیم برای پیانو نمونه نُت: نت اهنگ پاییز (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip : …

ادامه مطلب ↞

نت پیانو فرنگیس

نت آهنگ فرنگیس تنظیم برای پیانو نمونه نُت: نت اهنگ فرنگیس (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:     در تنالیته ای دیگر:  نت آهنگ فرنگیس 2 (Demo)   دانلود …

ادامه مطلب ↞

نت پیانو (از من بگذر)

نت آهنگ از من بگذر تنظیم ساده برای پیانو (سطح مقدماتی) نمونه نُت: نت اهنگ (از من بگذر) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ (مادر من)

نت آهنگ مادر من (از فیلم خواهران غریب) نمونه نُت: نت اهنگ (مادر من) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞

نت موسیقی فیلم شکار (پیانو)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای پیانو نمونه نُت: نت اهنگ شکار (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip : …

ادامه مطلب ↞