نت پیانو فرنگیس

نت آهنگ فرنگیس

تنظیم برای پیانو

نمونه نُت: نت اهنگ فرنگیس (Demo)

فایل صوتی اجرای نُت:

 

 

در تنالیته ای دیگر:  نت آهنگ فرنگیس 2 (Demo)

 

دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip :

نت پیانو آهنگ (فرنگیس)

فایلی که دانلود میکنید شامل نت و اجرای هر دو تنالیته میباشد.

ارسال نظر