نت موسیقی فیلم (یه حبه قند)

نت موسیقی فیلم یه حبه قند

تنظیم برای ویولن

نمونه نُت: نت ویولن (یه حبه قند) Demo

فایل صوتی اجرای نُت ویولن:

 

دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip :

نت ویولن موسیقی فیلم (یه حبه قند)

 


تنظیم برای ویولا

نمونه نُت: نت ویولا (یه حبه قند) Demo

فایل صوتی اجرای نُت ویولا:

 

دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip :

نت ویولا موسیقی فیلم (یه حبه قند)

ارسال نظر