نت موسیقی فیلم (یه حبه قند)

نت موسیقی فیلم یه حبه قند تنظیم برای ویولن نمونه نُت: نت ویولن (یه حبه قند) Demo فایل صوتی اجرای نُت ویولن:   دانلود کامل نت …

ادامه مطلب ↞