نت دوئت آهنگ (بدون تو) زانیار

نت آهنگ بدون تو (زانیار) تنظیم برای دوئت پیانو و خواننده سطح پیشرفته نمونه نُت: نت آهنگ بدون تو (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ (تنهاترین عاشق)

نت ویولن تنهاترین عاشق تنظیم برای دو گیتار نمونه نُت: نت گیتار (تنهاترین عاشق) (دمو) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ Gulumcan

نت  Gulumcan تنظیم همنوازی ویولن و گیتار نمونه نُت: نت دوئت ویولن و گیتار Gulumcan (دمو) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در …

ادامه مطلب ↞

نت دوئت آهنگ (نوازش) ابی

نت آهنگ نوازش(ابی) تنظیم برای دوئت پیانو و خواننده نمونه نُت: نت اهنگ نوازش(Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ My heart will go on

نت آهنگ My heart will go on تنظیم برای پیانو و خواننده نمونه نُت: My Heart Wil lGo On (دمو) فایل صوتی اجرای نت:   …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ Yesterday

نت آهنگ Yesterday تنظیم برای پیانو و خواننده نمونه نُت: نت آهنگ Yesterday (دمو) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ Green sleeves

نت آهنگ Green sleeves تنظیم برای دوئت پیانو و خواننده سطح مقدماتی دانلود نت :  Green sleeves فایل صوتی اجرای نُت:  

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای دوئت هارمونیکا و گیتار نمونه نُت: نت اهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار) (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞