نت پیانو (از من بگذر)

نت آهنگ از من بگذر تنظیم ساده برای پیانو (سطح مقدماتی) دانلود: نت اهنگ (از من بگذر) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   [purchase_link id=”723″ …

ادامه مطلب ↞