نت موسیقی فیلم (یه حبه قند)

نت موسیقی فیلم یه حبه قند تنظیم برای ویولن نمونه نُت: نت ویولن (یه حبه قند) Demo فایل صوتی اجرای نُت ویولن:   دانلود کامل نت …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ My heart will go on

نت آهنگ My heart will go on تنظیم برای پیانو و خواننده نمونه نُت: My Heart Wil lGo On (دمو) فایل صوتی اجرای نت:   …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ (مادر من)

نت آهنگ مادر من (از فیلم خواهران غریب) نمونه نُت: نت اهنگ (مادر من) Demo فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای دوئت هارمونیکا و گیتار نمونه نُت: نت اهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار) (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞

نت موسیقی فیلم شکار (پیانو)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای پیانو نمونه نُت: نت اهنگ شکار (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل zip : …

ادامه مطلب ↞