نت آهنگ (تنهاترین عاشق)

نت ویولن تنهاترین عاشق تنظیم برای دو گیتار نمونه نُت: نت گیتار (تنهاترین عاشق) (دمو) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در یک فایل …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ Gulumcan

نت  Gulumcan تنظیم همنوازی ویولن و گیتار نمونه نُت: نت دوئت ویولن و گیتار Gulumcan (دمو) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا در …

ادامه مطلب ↞

نت آهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار)

نت موسیقی فیلم شکار تنظیم برای دوئت هارمونیکا و گیتار نمونه نُت: نت اهنگ شکار(هارمونیکا و گیتار) (Demo) فایل صوتی اجرای نُت:   دانلود کامل نت و اجرا …

ادامه مطلب ↞